جملات گیلکی زیبا

جملات گیلکی زیبا به همراه ترجمه:

بخش قابل توجهی از وبلاگ پاپوکالا را به درخواست مردم عزیز استان گیلان در آموزش واژگان گیلکی اختصاص داده ایم. هرچند تمامی واژه های گیلکی گفته نشده اما سهم قابل توجهی از مقالاتمان به این موضوع اشاره شده است.

جملات گیلکی زیبا

حال بعد از یادگیری آنها نوبت آن است تا سراغ جملات گیلکی زیبا برویم.اکثر دوستان از ما خواسته اند تا تعدادی جملات گیلکی زیبا به همراه ترجمه برایتان گرد آوری کنیم تا با آنها آشنا شوید.

توجه شود چنانچه به زبان گیلکی مسلط هستید و میخواهید نمونه هایی از ضرب المثل گیلانی ها را مشاهده فرمایید وارد این صفحه شوید و گلچینی از پرکاربردترین ضرب المثل ها را مشاهده فرمایید.

 

نمونه جملات گیلکی زیبا:

1-تولاگوده آبه جی ماهی گیته دره:

آب را گل آلود کرده تا ماهی بگیرد.

 

2-می زخم سر نمک فونوکون:

روی زخم من نمک نپاش.

 

3-داره سر نیشته،دارکونه به دره:

روی درخت نشسته می خواهد ته درخت را ببرد.

 

4-تی غوصه آخر مر کوشه:

غصه ی تو آخر مرا می کشد. که جمله ای معروف در آهنگ گیلکی رعناست که میتوانید از طریق لینک ” دانلود رایگان آهنگ های شاد گیلکی ” آنرا دانلود نمایید.

 

5-امی خوسیر بوگذر:

سر به سر ما نگذار-مزاحم ما نشو

 

6-پیچه مونه:

مثل گربه می ماند.

 

7-هم ترسه هم ترسنه:

هم خودش می ترسد،هم طرف مقابل را میترساند.

 

8-مره تی قبره می ین تونه وادن:

مرا داخل قبر تو نمی اندازند.

 

9-آسیا سنگ بسوبه بهتره تا بیکار بی یسه:

آسیاب سنگ را سائیده نمایی،بهتر است تا بیکار باشی.

 

10-آب بدی تی پیرهنه به کندی:

آب دیدی پیراهنتو در آوردی.

 

11-کول داره بون آغوذ پیدا بگوده:

زیر درخت گردو پیدا کرده است.

 

12-پیلا پیلا واز کونه:

خیلی زود دارد پرش می کند.

 

13-می دورینی مر خورده دره ، می بیرونی مردومه:

داخل دلم مرا رنج می دهد،بیرونم را مردم رنج میدهد.

 

14-اندی بوگو تا تی نفس در بی یه:

اینقدر حرف بزن تا نفست در بیاید.

 

15-سگ و پیچه مونن:

مثل سگ و گربه هستند که کنایه از اینکه همیشه باهم دعوا دارند.

 

16-زورا زوری مگر بون؟

مگر زور زورکی میشود؟

 

17-موهر چی گوم تو بازم تی حرف زنی:

من هرچی می گویم تو بازم حرف خودت را میزنی.

 

18-آش پز وقتی دوتا ببون آش یا سسه یا شور:

این جمله که تقریبا همگی میدانند به این معنی است که آش پز وقتی دوتا می شود آش یا بی نمک میشود یا شور.

 

19-خوب جون در ببوردی:

خیلی خوب جانت را از مهلکه نجات دادی.

 

20-می دل جور همه دره:

دل من دارد بالا می آید.

 

21-می شومر نبو!

مادر شوهر من نباش.

 

22-ماه مونه:

مثل ماه قشنگه.

 

23-تر مو تخته سر بنم:

این جمله که شاید پرکاربردترین جمله ی مادران گیلکی در حین دعوا با فرزندان و نفرین کسی است (مزاح!) نوعی نفرین محسوب شده و به معنی این است که الهیی تو را من روی تخته بگذارم.

 

24-تی سر بونه بالش هکس:

بالشت زیر سرت را بکش.

 

25-تی شکمن سیره:

شکم تو سیر است.

 

شعر گیلکی:

هر چند در این مقاله درمورد جملات گیلکی زیبا به همراه معنی اش صحبت شده است اما دوست داریم تا شعر گیلکی ای برایتان بیاوریم که البته قابل توجه است که حتما در طی مقاله ای جداگانه بحث خواهیم کرد.

مو امشب در کنار یار هیسم

مو از صبح تا سیاهی راس هیسم

اگر نیشتن خوبه حسینن نیشته نابو

از امروز آب نی یم مو نار هیسم

 

ترجمه:من امشب در کنار یار خود(خدا) هستم

من از صبح تا سیاهی شب راست و استوار هستم

اگر نشستن خوب بود حسین هم می نشست

از امروز دیگر آب نیستم،من آتش هستم

  نظرات