شعر گیلانی با ترجمه

نمونه هایی از شعر گیلانی با ترجمه:

قبل از آنکه نمونه هایی از شعر گیلانی با ترجمه را برایتان بیاوریم این نکته را باید توجه داشته باشید که تسلط بر واژگان گیلکی بسیار حائز اهمیت بوده و تا آنرا فرا نگیرید نمیتوانید به خوبی شیرینی زبان گیلکی را درک کنید.

شعر گیلانی با ترجمه

بنابراین همانگونه که در مقالات قبلی بسیار در مورد تسلط و یادگیری واژه های گیلکی به شما عزیزانی که قصد یادگیری زبان گیلکی را دارید،اشاره کرده ایم بازهم اشاره می کنیم تا قبل از آنکه به خواندن شعر گیلانی با ترجمه ی زیر بپردازید کلمات گیلکی را به خوبی بشناسید.

به همین منظور پاپوکالا فرصتی را قرار داده است تا شما عزیزانی که هنوز واژگان گیلانی را نمیشناسید و قصد یادگیری آنرا دارید، میتوانید گام به گام از سری آموزش های زبان گیلکی ما استفاده نمایید.

 

شعر گیلکی شرق گیلان:

یکی از نکاتی که بسیار به آن اشاره شده است این است که اشعار، ضرب المثل گیلانی ، جملات گیلکی ، آموزش کلمات گیلکی و تمامی چیزهایی که در پاپوکالا به آن اشاره کرده ایم، مربوط به اشعار گیلکی شرق گیلان هستند یعنی مربوط به شهرستان هایی چون املش،شلمان،رودسر و.. میباشند.بنابراین طبیعی است تمامی لغات و اشعاری که گفته می شود با زبان شما یکی نباشد و تفاوت هایی در لغات داشته باشد.

 

شعر گیلکی ” گبی با دیل”:

شعر گیلانی با ترجمه ای که در زیر میخواهیم برایتان بیاوریم شعری گیلکی است با نام گبی با دیل (حرفی با دل) که در مورد صحبت های فردی با دل خویش است.

 

یه روزی دیل همره گب بزم مو

یک روزی با دل خودم حرف زدم

ز پور دردی اونه ور سر بزم مو

از درد پری پیش دلم سری زدم

بگوتم محرمی پیدا نگودم،تو می مری

گفتم محرمی پیدا نکردم تو مادر منی

که هر چه تر بگوم تی ور تو دری

که هر چه درد دل کنم پیش خودت نگه می داری

چره ای آدمون آشفته حالن؟

این آدم ها چرا همه حالشان پریشان است

خودست راست همره چپ مالن

دست راست و چپ را از پریشانی به هم می مالند

مگر خون سیاهون با سفیدون فرق دره

مگر خون سیاه پوست ها با سفید پوست ها فرقی هم دارد

اوشان در رنج و محنت ایشون در ناز و نعمت

آنها در رنج و بی حرمتی و این ها در ناز و نعمت هستند

یه جایی نون ندرن تا به خورن

یک جایی نان ندارند تا بخورند

یه جایی سیر سیرن نون شونن

یک جایی آنقدر سیر هستند نان زیادی را می ریزند

چره ای آدمون دایم به جنگن؟

این آدم ها چرا همیشه باهم جنگ دارند

مگر دیوانه هیسن یا زرنگن؟

این ها مگر دیوانه هستند یا خودشان را زرنگ حساب میکنند

سواره با پیاده قاره امروز

سواره با پیاده امروز باهم قهرند

چره روز فقیران تاره امروز

چرا روز فقیران و مستمندان تاریک است امروز

دیل هر بینوایی سوت و کوره

دل هر بینوا غمگین است و احساس تنهایی می کند

می دیل از غصه دایم پور و پوره

دل من از غصه پره پر است

بشوم تا آسمون پر پر بزم مو

رفتم تا آسمان مثل پرنده با پرهای خودم ور می رفتم

کنار حجت حق سر بزم مو

رفتم پیش معبودی سری زدم

پورا گودمی دیله با نعمت خود

دل خالی مرا با نعمت خود پر کرد

بده امید مره با رحمت خود

به من امیدی داد با رحمت بی انتهای خود

 

اشعار گیلکی کوتاه:

حال بعد از شعر گیلکی ای که در بالا گفته شد میخواهیم در ادامه نمونه های دیگری از شعر گیلانی با ترجمه البته کوتاه و چند بیتی را برایتان بیاوریم.

 

یه ته گب تر بزم تا تو بودونی

یک حرفی با تو در میان گذاشتم که فقط خودت بدانی

ندونستم که تو شیپور مونی

نمیدونستم که تو مثل شیپور همه جا پخش می کنی

تموم آدمون می حرفه زنن

تمام آدم ها همان حرفی را که به تو گفتم تکرار میکنند

ندونستم که تی قدره ندونی

من نمیدانستم که تو قدر خودت را نمی دانی

 

شعر گیلکی دوم:

 

الهی آب دریا آبی رنگه

خدایا رنگ آب دریا آبی رنگ است

می دیل ایمروز عزیزون خیلی تنگه

ای عزیزان دل من امروز خیلی تنگ است

بی یه با هم به نیشیم گب به زه نیم

بیایید با هم بنشینیم حرف بزنیم

اگر با هم به بیم دونیا قشنگه

اگر ما باهم باشیم دنیا خیلی قشنگ است

 

شعر گیلکی سوم:

 

تو تا کی خه می همره جنگ بکونی

تو تا کی میخواهی با من سر جنگ داشته باشی

تو موم دوشمنی می سر فوکونی

تمام دشمنی که به من داری روی سر من بریزی

بی یه با هم به نیشیم گب بزنیم

بیا باهم بنشینیم صحبت کنیم

تو با قهر خودا خه چی بکونی؟

تو از قهر خدا نمی ترسی چه باید بکنی؟

 

در پایان:

و در پایان باز هم باید دو نکته ی همیشگی را اشاره کرد. اول اینکه جهت درک بهتر و فهمیدن کامل این اشعار بایستی از کلمات گیلکی اطلاعات کافی داشته و آنها را بدانید که ما این امکان را در بخش آموزش هایمان قرار داده ایم آن هم بطور رایگان!

و نکته ی دوم هم این که تمامی آموزش ها و چیزهایی که در این وبسایت گفته میشود مربوط به شرق استان گیلان بوده و به همین جهت از لحاظ نوشتار و گفتار با سایر مناطق استان گیلان تفاوت دارد.

  نظرات