متن شعر گیلکی

متن شعر گیلکی; مثال هایی از بهترین اشعار گیلانی ها

متن شعر گیلکی

در این مقاله میخواهیم تا نمونه هایی از متن شعر گیلکی را برایتان گردآوری کرده تا آنهایی که در سری آموزش های زبان گیلکی و واژگان گیلکی ما حضور دارند بتوانند برای خود تمرینی داشته باشند و هم آن کسانی که به دنبال نمونه شعر گیلکی هستند،بتوانند از آن استفاده کنند.

اشعاری که در ادامه میخواهیم خدمتتان ارائه دهیم به سه دسته ی زیر تقسیم میشود که سعی کردیم با دسته بندی آنها متن شعر گیلکی دلخواه خود را راحت تر و سریع تر پیدا کنید:

  • شعر گیلکی عاشقانه
  • شعر گیلکی غمگین
  • شعر گیلکی طنز (خنده دار)

 

همانگونه که در سری مقالات قبلی از جمله ” شعر گیلکی کوتاه ” گفته ایم،شعر گیلکی ها ریشه ای قدیمی و سنتی دارند که هر کدام به یک موضوع و داستان اشاره می کند.مثلا آهنگ زیبای رعنای که توسط خواننده های گیلانی بسیاری خوانده شده است،در اصل یک متن شعر گیلکی بوده که از آن زمان تا به امروز وسط خوانندگان رشتی مختلفی خوانده و نواخته شده است.

 

جهت دانلود رایگان آهنگ های شاد گیلکی به این لینک مراجعه نمایید.

 

شعر گیلکی رودسری:

اشعار گیلکی رودسری یکی از اشعاری می باشد که در دل مردم این شهر بسیار جا باز کرده است.شاید به دلیل حضور شاعران زیادی که در این شهرستان بوده است و یا از آنجایی که اکثر این شعرهای گیلکی غمگین و یا عاشقانه هستند،طرفداران بسیاری دارد.

حال در هر صورت اشعار گیلکی شرق استان گیلان،بسیار محبوب می باشد و ما هم طبق درخواست شما متن شعر گیلکی ای را که در ادامه میخواهیم بیاوریم،نمونه هایی از مناطق شرقی گیلان یعنی همان شهرستان هایی همچون املش،رودسر و.. می باشد.حال در ادامه با ما همراه باشید تا نمونه متن شعر گیلکی به همراه ترجمه ی آنها را مطالعه بفرمایید.

 

1-شعر گیلکی اول (عاشقانه):

مو امشب در کنار یار هیسم

من امشب در کنار یار (خدا) خود هستم

مو از صبح تا سیاهی راس هیسم

من از صبح تا سیاهی شب راست و استوار هستم

اگر نیشتن خوبه حسینن نیشته نابو

اگر نشستم خوب بود حسین(ع) هم می نشست

از امروز آب نی یم مو نار هیسم

از امروز دیگر آب نیستم،من آتش هستم

 

 

2-شعر گیلکی دوم (عاشقانه):

تی چشمون کاسه،تی ابرو بوره لاکو

چشمهای تو مثل کاسه،ابروهایت بور دختر

مورو تی عاشقی مشهوره لاکو

عاشقی من و تو مشهوره دختر

مورو تی عاشقی عیبی نه دره

عاشقی میان منو تو عیبی ندارد

هزاران حیف تی راهون دوره لاکو

هزاران حیف که راه تو دوره دختر

 

3-شعر گیلکی سوم (طنز):

بشوم مولا خونه قوران بخونم

رفتم مکتب خانه قرآن بخوانم

اگر تو دیر بومه مو تر دخونم

اگر رفیقم دیر آمد صدایش می کنم

یه قابدون آب وگیرم وضو گیرم

یک کوزه مسی آب بر می دارم و وضو میگیرم

یواشه با ادب قورآنه خونم

خیلی آرام و با ادب قران را می خوانم

 

4-شعر گیلکی چهارم (طنز):

ای سر او سر تلاره

این طرف و آن طرف تالار است

مشت حسن سواره

مشهدی حسن سوار بر اسب است

به شو عروس بی یره

رفته عروس بیاورد

عروس جهاز ندره

ولی عروس جهیزیه ندارد

 

 

5-شعر گیلکی پنجم (عاشقانه):

او را که شو دره خود را نوشون ده

از آن طرف دارد می رود خود را بمن نشان می دهد

خو دسه ساعته من را نشون ده

ساعت دست خود را بمن نشان می دهد

تی دسه ساعته خیلی بده بوم

ساعت دست تو را من خیلی جاها دیدم

تی موسان بی بفا هیچ جا نده بوم

ولی مثل تو بی وفا هیچ جا ندیدم

 

 

6-شعر گیلکی ششم (غمگین):

می درده چند هیزاره کس ندونه

من هزار نوع درد دارم که هیچ کس نمی داند

می درده بی شوماره کس ندونه

دردهای من بی شمار هست،هیچ کس نمی داند

هر کس می درده که بی غم بدونه

هر کس که مرا بی غم و درد بداند

می درده بر دل اوشان بمونه

درد من بر دلش بنشیند

 

 

7-شعر گیلکی هفتم (عاشقانه):

تی همره مو هیزارون حرف دشتم

من با تو هزاران حرف داشتم

شمی باغ می ین خوبی به کشتم

توی باغ شما (منظور دل است) خوبی را کشت کردم

بسوجه نی مره ای آخره سر

در آخر با رفتارت مرا سوزاندی

تی همره مو مگر بد فیکر دشتم

مگه من درباره تو بد فکرهایی داشتم

 

 

8-شعر گیلکی هشتم (طنز):

یه ته گب تر بزوم تا تو بودونی

یک حرفی با تو در میان گذاشتم که فقط تو بدونی

ندونستم که تو شیپور مونی

نمی دانستم که تو مثل شیپور همه جا رو پخش می کنی

تمومه آدمون می حرفه زنن

تمام آدم ها همان حرفی را که به تو گفتم تکرار می کنند

ندونستم که تی قدره ندونی

من نمیدانستم که تو قدر خودت را نمیدونی

 

 

9-شعر گیلکی نهم (غمگین):

الهی آب دریا آبی رنگه

خدایا رنگ آب دریا آبی است

می دیل ایمروز عزیزون خیلی تنگه

ای عزیزان دل من امروز خیلی تنگ است

بی یهباهم به نیشیم گب به زه نیم

بیایید با هم بشینیم حرف بزنیم

اگر با هم به بیم دونیا قشنگه

اگر ما با هم باشیم دنیا خیلی قشنگ است

 

 

10-شعر گیلکی دهم (طنز):

تو تا کی خه می همره جنگ بکونی

تو تا کی میخواهی با من سر جنگ داشته باشی

تو موم دوشمنی می سر فوکونی

تمام دشمنی که به من داری روی سر من بریزی

بی یه با هم به نیشیم گب بزنیم

بیا باهم بنشینیم صحبت کنیم

تو با قهر خودا خه چی بکونی؟

تو از قهر خدا نمی ترسی چه باید بکنی؟

 

 

11-شعر گیلکی یازدهم (آدم و حوا):

عجب کاری بگود آدم خو همره

عجب کاری با خودش کرد

بنالس اون خودا ور ریسه ریسه

پیش خدا ناله و گریه بسیار کرد

خودا واگود خو در به از بزرگی

خدا از مهربانی و بزرگی درب خود را برایش باز کرد

بگوت تو خوب ببو فرشته هیسی

فرمود ای آدم سعی کن خوب باشی تو فرشته هستی

 

 

12-شعر گیلکی دوازدهم (عاشقانه):

خیال نکون که اون بیکار هیسه

فکر نکن که خدا بالاسرت بیکار هست

میونه دلبر و دیل یار هیسه

میان دلبر (خدا) با دل آدم همان یار وجود دارد

همش تی چشم واکون تا که بینی

همیشه چشم های خودت را باز کن تا که خوب ببینی

تی یار نازنین بیدار هیسه

یار نازنین تو که همان خداست همیشه آگاه و بیدار است

 

 

13-شعر گیلکی سیزدهم (غمگین):

می خیشان روز روشن تیر توادن

آشنایان من در روز روشن برایم تیر می اندازند

اگر مو جور هیسم مر جیر توادن

اگر من در جای بالایی هستم،مرا به پایین پرتاب میکنند.

عجب رسم بدی دونبال بگودن

عجب روش بدی را دنبال کردند

توم موم خوبون از یاد ببورن

تمام آدم های خوب را از یاد بردند

 

 

14-شعر گیلکی چهاردهم (غمگین):

متن شعر گیلکی

مو دیشب خواب می ین جنگ دشتم

من دیشب خواب دیدم در حال جنگ هستم (دعوا کردم)

می دستون می ین مو سنگ دشتم

توی دستانم سنگ بود

توادم سنگ مو شیطون ورجه

سنگ ها را برای شیطان پرت می کردم (می انداختم)

بدم می ور رفیق ننگ دشتم

متوجه شدم من غافلم پهلوی خودم رفیق ننگی داشتم.

 

 

15-شعر گیلکی پانزدهم (غمگین):

اگر دریا می همره قار بگوده

اگر دریا با من قهر کرده

خو موجه آبی می سرفو گوده

موج های آبی خودش را روی سر من ریخته

شکایت موکونم از موج دریا

من از موج دریا شکایت می کنم

نمک می زخمه سر بیخود فوگوده

روی زخم من بیخود نمک پاشیده

 

 

16-شعر گیلکی شانزدهم (عاشقانه):

مو کار عاشقی از سر بگیتم

من کار عاشقی را دوباره شروع کردم

چره می یار جانی دس ویگیتم

چرا یار عزیز خود را دست برداشتم

بشوم می یارور زانو بزم مو

رفتم پیش یار خودم زانو زدم

دوباره ده بندگی از سر بگیتم

مجددا روش بندگی را شروع کردم

 

 

17-شعر گیلکی (عاشقانه):

شب مهتابی ایمشب تاریکا بو

امشب شب مهتابی برایم تاریک گشته

تو موم جه ده ایمشب باریکا بو

تمام جاده ها امشب باریک گشته

یه عومری مو بنشتم جه دن سر

من یک عمری کنار جاده نشستم

چره می دیل ترره تاسینا بو

چرا دلم از برای تو تنگ شده (نگران شده)

 

 

18-شعر گیلکی (عاشقانه):

شب که بونه کنار تو مو نیشتم

موقعی که شب می شود کنار تو من نشستم

به غیر تو هیچکس ور ننیشتم

غیر از تو پهلوی کسی نمی نشینم

جما کونم زبیل زبیل ستاره

زنبیل زنبیل ستاره را جمع می کنم

روز که بونه تی سایه ور مو نیشتم

روز که می شود در سایه تو می نشینم

 

 

19-شعر گیلکی نوزدهم (عاشقانه):

میون دلبرو دیل یار درم

میان دلبر و دل خودم یک یاری دارم

هنوز هیچی نبو،تر کار درم

هنوز وقت باقی است،با تو کار دارم

عجب عقدی دبوسم یار همره

تعجب است چه عقدی با یار بستم

می آسین می ین مو مار درم

توی آستین خودم من مار پرورش دادم

 

 

20-شعر گیلکی بیستم (عاشقانه):

تو عشق و عاشقی از کوره دری

تو این عشق و عاشقی را از کجا یاد گرفتی

تی وعدن به دم هیچی ندری

وعده های تو را دیدم تو هیچ چیزی نداری

تی بازی دی می ور رنگی ندره

بازی های تو دیگر پیش من رنگی ندارد

اگر شیرین ببی فرهاد دری

اگر توانستی شیرین بشوی فرهاد متعلق به توست

 

 

21-شعر گیلکی بیست و یکم (غمگین):

یه روز دونیا قشنگه یه روز تاریک تاریک

یک روز دنیا قشنگ و یک روز هم تاریکه تاریک

توموم را دبوسه که نه نه یه راه باریک

تمام راه ها بسته است یک راه باریک هم پیدا نمی شود

یه شب مهتاب زیبا یه شب بارانی هیسه

یک شب آسمان با مهتاب زیبا هست یک شب هم بارانی

اگر مهلت بدی هیسی با سبزه نزدیک

ولی مهلت بدهی،صبر داشته باشی با سبزه نزدیک می شوی

 

 

22-شعر گیلکی بیست و دوم (غمگین):

او روز مو راس هیسابوم یار دشتم

آن روزی که من همه چیز داشتم یار و مونس داشتم

ندونستم می آسین می ین مو مار دشتم

نمیدانستم توی آستینم مار پرورش می دادم

الون که دس و پائی مو ندرم

حالا که دست و پایی و رمقی ندارم

تو موم غصه نه می دیل بکشتم

تمام غصه ها را در دل خودم کاشتم

 

 

23-شعر گیلکی بیست و سوم (عاشقانه):

او روز مو تر دخوندم کور هیسه بی

آن روز که تو را صدا می کردم کجا بودی

تی وسی حرف به خوردم کور هیسه بی

به خاطر تو حرف هایی از مردم شنیدم کجا بودی

دمورده فانوسه موخه چی بونوم

فانوس خاموش شده را من میخواهم چی کار کنم

همیشه چشمه نه ور راس هیسه بی

همیشه پهلوی چشمه ها راست ایستاده بودی

 

24-شعر گیلکی بیست و چهارم (غمگین):

امی گوشون چره هر دو کرا بو

گوش های ما چرا هر دوتا کر شده

امی چشمون چره هر دو کورا بو

چشم های ما چرا هر دو تا نم برداشته

فراموشا گودیم لطف خودائی

لطف خدا را مگر فراموش کردیم

امی عومرون بشو آخر سرا بو

دیگر عمرهای ما به آخر رسیده

 

 

25-شعر گیلکی بیست و پنجم (عاشقانه):

کسی عاشیق ببون داوا ندره

کسی که عاشق باشد دعوا ندارد

ده اون کاری بهر دوتا ندره

دیگر عاشق کاری به این و آن ندارد

خودا عشق تو اده دیل می ین

خداوند عشق را در دل آدم پرورش داده

اوته کارون ده امائی ندره

کار خدا دیگر اما و اگر ندارد

 

 

26-شعر گیلکی بیست و ششم (غمگین):

بشوم دریا می ین تا پا بنم مو

رفتم دریا که پای خودم را در دریا بگذارم

تو موم می خوشن جا بنم مو

تمام خوشی های خودم را در دریا جا بگذارم

ندونم چر همش مو بد هورم

نمیدانم چرا همیشه در زندگی بد می آورم

مگر روزی بدی دونیا بومم مو

مگر روز بدی من به دنیال آمده ام

 

 

27-شعر گیلکی بیست و هفتم (عاشقانه):

بزه آش می دورونی جوونه

داخل مرا آتش جوانه زده

بزم پر پر نگیری می نشونه

من پر پر شدم حالی از من نمیگیری

هدم تی عشق سر هرچی که دشتم

برای عشق تو هرچه داشتم دادم

ندم محض خودا تی مهربونه

بهر رضای خدا مهربونی تو را ندیدم

 

 

28-شعر گیلکی بیست و هشتم (عاشقانه):

بی یه تا عاشقی از سر بگیریم

بیا تا عاشقی را از نو شروع کنیم

بی یه با هم بشیم دیلبر بگیریم

بیا باهم برویم تا دلبر بگیریم

بشیم هفت آسمون دور بزنیم

برویم هفت آسمان را دور بزنیم

که تا هر دو کسن ور بمیریم

که تا هر دو در کنار هم بمیریم

 

 

30-شعر گیلکی سی ام (غمگین):

الکی سوفره سر نیشتی می همره

بی خودی روی سفره من نشستی

خیال گودم برری تو می همره

من خیال می کردم تو با من برادری

بشوم دامون خودا ور داد بزم مو

رفتم جنگل پیش خدا دادم زدم

عجب کاری بگودی تو می همره

عجب کاری تو با من کردی

 

جمع بندی:

در این مقاله سعی کردیم گلچینی از بهترین متن شعر گیلکی را که در بین شمالی ها رایج است و علاقه مندند تا آنرا مطالعه کنند،دویاره بازنویسی کرده و آنرا برایتان ارائه دهیم.فقط توجه فرمایید این اشعار مربوط به اشعار شرق گیلان می باشند و از لحاظ لهجه و نوشتار با سایر مناطق متفاوت می باشد.

 

هم چنین به عنوان نکته ی آخر باید این نکته را خدمتتان عرض کنیم که شعر گیلکی ای که در این مقاله گفته شد،درواقع کوتاه و چند بیتی بوده و حتما پاپوکالا قصد دارد تا در طی مقاله ای دیگر،اشعاری بلند و دل نشین تر منتشر کند.پس به ما دوباره سر بزنید….

  نظرات